Ventriküler Erken Vuru

Ventriküler Erken Vuru

Ventriküler erken vuru Ankara, kalp karıncığından çıkan fazla elektriksel uyarının, kalbin erkenden kasılmasına sebep olması durumudur. Bu durum bireyin, kalbinin art arda iki defa attığını hissetmesine neden olabilir. Kalbin belli bölgelerinde, kalp kasının kasılmasını ve gevşemesini sağlayan elektriksel atımlar oluşur. Bu atımlar oluştukları bölgeden ayrılır ve kalbin kasılması gereken bölgeye iletilirler. Böylece kalp sağlıklı bir…