Periferik Anjiyografi Ankara

Periferik Anjiyografi Ankara

Periferik anjiyografi Ankara, periferik damarların durumunu incelemek, periferik damar hastalığı gibi rahatsızlıkları teşhis etmek ve bu rahatsızlıkların ilerleme durumunu tespit etmek amacıyla yapılan uygulamadır. Arterler genel olarak iki gruba ayrılırlar. Bunlar koroner arterler ve periferik arterlerdir. Koroner arterler, kalp kasını besleyen ve kalp dokularına temiz kan taşıyan damarlardır. Periferik arterler ise kol, bacak, pelvik bölge gibi…

Periferik Arter Hastalıkları

Periferik Arter Hastalıkları

Periferik arter hastalıkları Ankara, periferik damarlarda meydana gelen tıkanma veya daralma durumudur. Vücut dokularını besleyen dokular genel olarak ikiye ayrılırlar. Bunlardan ilki kalbi besleyen damarlar, yani koroner damarlardır. Diğeri ise vücudun geri kalanında yer alan dokuları, uzuvları ve organları besleyen damarlar, yani periferik damarlardır. Periferik damarlar, dokuların beslenebilmesi, yenilenebilmesi, yaraların iyileşebilmesi ve dokuların görevlerini yerine…