Koroner anjiyografi Ankara, halk arasında anjiyo olarak da bilinir, koroner arterlerin değerlendirilmesi, kalp kası ile ilgili hastalıkların araştırılması ve kalp kapaklarının incelenmesi için yapılabilir. Kalp hastalıkları gerek kalp üzerindeki etkileri gerekse de dolaşım sistemini aksatmaları sebebiyle diğer dokular üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle oldukça tehlikelidirler. Bu hastalıkların erkenden teşhis edilmesi ve tedavi çalışmalarının hızlıca başlaması bireyin genel vücut sağlığı için hayati bir önem taşır. Koroner anjiyografi olarak bilinen işlem ise tam olarak bu amaçla gerçekleşir. Koroner anjiyografi işlemi sayesinde koroner arterlerdeki hastalıklar incelenebilir, kalp kasını ve kalp kapaklarını ilgilendiren sorunlar araştırılabilir. Böylece elde edilen bulgular eşliğinde tamamen hastanın rahatsızlığına ve ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planlaması yapılabilir. Halk arasında anjiyo yapılması olarak da bilinen bu işlem, günümüzde kalp hastalıklarının tanılama sürecinde en sık kullanılan uygulamalardan biri haline gelmiştir. Yazımızın devamında ‘’Koroner anjiyografi nasıl yapılır?’’, ‘’Koroner anjiyo ne kadar sürer?’’, ‘’Koroner anjiyo hangi durumlarda yapılır?’’ ve ‘’Koroner anjiyo tehlikeli midir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara koroner anjiyografi ve benzer tanılama uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Atila İyisoy ile iletişime geçebilirsiniz.

Koroner Anjiyografi Nedir?

Koroner anjiyografi, kalp dokularını incelemek; koroner arter hastalığını ve bu hastalıkla karakterize olan koroner damar daralmasını teşhis etmek amacıyla yapılan uygulamadır. Koroner arterler, kalp dokularının beslenebilmesi için son derece önemlidir. Bu arterlerde meydana gelen daralmalar son derece tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Mesela kontrol altına alınmayan veya tedavi edilmeyen koroner arter daralması, damarın tamamen tıkanmasıyla sonuçlanabilir. Bunun bir sonucu olarak da kalp krizi meydana gelir. Koroner anjiyografi sayesinde bahsi geçen rahatsızlık araştırılabilir, sonrasında ise elde edilen bulgular eşliğinde kişiye özel bir koroner balon anjiyoplasti işlemi planlanabilir.

Koroner Anjiyografi Neden Yapılır?

Koroner anjiyografi işlemi şu gibi amaçlarla yapılabilir:

 • Kalp kası hastalıklarını
 • Kalp kapaklarını incelemek.
 • Kalbi besleyen koroner arterleri incelemek.
 • Kalpten çıkan ana damarları incelemek.
 • Bahsi geçen bölgelerdeki hastalıkları teşhis etmek ve ilerleme durumlarını değerlendirmek.
 • Tamamen kişinin ihtiyaçlarına yönelik bir tedavi planlaması hazırlayabilmek.

Koroner anjiyografi bahsi geçen nedenlerden yapılabilir.

Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır?

Koroner anjiyografi şu gibi durumlarda yapılabilir:

 • Kalp krizi geçirildiğinde.
 • Bir kalp hastalığına işaret eden göğüs ağrısının varlığında.
 • Anjiyoplasti tedavisi sonrası şikayetlerin tekrarladığı durumlarda.
 • Kalp krizi sonrası göğüs ağrısının varlığında.
 • Nedeni bilinmeyen ritim bozukluğu durumunda.
 • Kalp yetmezliği meydana geldiğinde.

Bu gibi durumlarda koroner anjiyografi işlemi gerçekleştirilebilir.

Koroner Anjiyografi Riskli Mi?

Koroner anjiyografi nedeniyle ortaya çıkabilecek bazı komplikasyonları vardır. Bunlar arasında kasık bölgesinde kanama, ve uygulama sonrası enfeksiyon yer almaktadır. Bahsi geçen risklerin gerçekleşme ihtimali oldukça düşüktür, özellikle de koroner anjiyografiyi gerektiren rahatsızlığın yanında, bu risklerin tamamı tedavi kolayca tedavi edilebilir kalmaktadır. Bu yüzden gerektiği durumlarda doktorun yönlendirmelerini takip etmek, koroner anjiyografiden kaçınmamak gerekir. Böylece sahip olunan hastalık hakkında bilgi toplanabilir ve tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bir tedavi planlaması yapılabilir.

Koroner Anjiyografi Ne Kadar Sürer?

Koroner anjiyo işlemi oldukça hızlı yapılır. Bu işlem genellikle 20 ila  30 dakika içerisinde tamamlanmış olur. Ancak bahsi geçen süre, uygulama sırasında yapılan işlemlerin detaylarına göre bir miktar değişiklik gösterebilir. Doktorunuz uygulamanın tahmini süresi hakkında sizi detaylı olarak bilgilendirecektir.

Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır?

Koroner anjiyografi işlemi anjiyo laboratuvarında, sedasyon ve lokal anestezi altında yapılır. Böylece ortaya çıkabilecek enfeksiyon riskleri büyük oranda önlenmiş, hastaların işlem sırasında ağrı hissetmesi de engellenmiş olur. Koroner anjiyografi işlemi sırasında kasık bölgesindeki damarlardan, daralmanın bulunduğu noktaya ulaşılır. Böylece bu bölge üzerinde araştırma ve teşhis çalışmaları yürütülür. Bazı hastalar anjiyografi işlemini Radial Anjiyografi yani bilekten anjiyografi ya da Koroner BT Anjiyografi yani Sanal Anjiyografi şeklinde yaptırmayı da tercih edebilmektedir.

Koroner Anjiyografi Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Koroner anjiyografi işleminin sonuçlanma ve raporlanma süreci genellikle aynı gün içerisinde tamamlanır. Doktorunuz sonuçları değerlendirir ve sizi konu hakkında bilgilendirir. Daha sonra gerekli görülürse bu sonuçlar ve sizin tercihleriniz doğrultusunda özel bir tedavi planlaması hazırlanır.

Ankara Koroner Anjiyografi Fiyatları 2023

Ankara koroner anjiyo fiyatları ve benzer konular hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Atila İyisoy ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar