Kalp pilleri Ankara, lokal anestezi altında, ağrısız bir şekilde gerçekleşen, gelişmiş bir operasyon yardımı ile takılırlar. Kalp pili, kalp ritminin ideal bir düzene ve sıklığa sahip olmasını sağlayan, gelişmiş bir cihazdır. Bu cihazlar, kalp dokularının belli aralıklarla kasılmasını ve gevşemesini sağlayan elektriksel sinyaller oluştururlar. Bahsi geçen sinyaller, kalbin doğal elektriksel sinyallerini taklit ederler ve kalp atımlarının ideal bir düzene sahip olmasını sağlarlar. Kalp pilleri, türlerine göre farklı cerrahi operasyonlar ile hedef bölgelere yerleştirilebilirler. Bu operasyonların tamamında hastaya, ameliyat öncesinde özel bir anestezi işlemi yapılır. Böylece hasta kalp pili ameliyatı sırasında ağrı ya da rahatsızlık hissi deneyimlemez. Yazımızın devamında ‘’Kalp pili takılmasını gerektiren durumlar nelerdir?’’, ‘’Kalp pili ameliyatı sonrası hastanede kaç gün kalınır?’’, ‘’Kalp pili ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?’’ ve ‘’Kalp pili takılması riskleri nelerdir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara kalp pili ameliyatı ve benzer konular hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Atila İyisoy ile iletişime geçebilirsiniz.

Kalp Pili Neden Takılır?

Kalp pili şu gibi amaçlar doğrultusunda takılabilir:

 • Kalbin sağlıklı bir ritme sahip olmasını sağlamak.
 • Anormal ritimleri önlemek.
 • Ritim bozuklukları sebebiyle deneyimlenen olumsuzlukları önlemek.
 • Bireyin hayatı için risk oluşturan kalp ritimlerine, elektroşok özelliği ile müdahale etmek.
 • Kalbi güçlendirmek ve desteklemek.

Kalp pilleri bu gibi amaçlar doğrultusunda takılabilir. Kalp pillerinin pek çok türü vardır, kalp pili tedavisinin amacına göre takılacak olan kalp pilinin türü de değişiklik gösterebilmektedir.

Kalp Pili Takılması Riskli Mi?

Kalp pilleri, hastanın sahip olduğu kalp hastalığına ve diğer kronik rahatsızlıklara uygun bir anestezi tekniği ile takılırlar. Böylece hem hastanın ameliyat sırasında ağrı hissetmesi önlenmiş olur hem de ağır anestezi uygulamaları sonucu ortaya çıkabilecek riskler engellenir. Bununla birlikte kalp pili taktırma ameliyatının, diğer pek çok cerrahi girişim gibi bazı riskleri bulunmaktadır. Bu riskler arasında ameliyat sonrası enfeksiyon, bölgede doku hasarı ve toplardamar tıkanıklığı gibi durumlar yer alır. Bahsi geçen riskler, ameliyatın alanında uzman bir cerrah tarafından, ideal koşullar altında gerçekleştirilmesi ile büyük oranda önlenebilmektedir.

Kalp Pili Takılması Tehlikeli Mi?

Kalp pili takılması genel olarak tehlikeli bir operasyon değildir. Bu tedavi, çok daha tehlikeli olan ritim bozukluklarının, bireyin yaşam standartlarını düşürmesini ve hatta hayatını riske atmasını önlemek için gerçekleştirilir. Dolayısıyla kalp pillerinin gerekli bulunduğu durumlarda, kalp pili taktırmamak çok daha tehlikeli durumlara yol açabilmektedir.

Kalp Pili Takılması Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Kalp pili, kalp ritim bozukluklarını tedavi etmek ve ortaya çıkabilecek olan tehlikeleri önlemek için kullanılır. Kalp pilleri en sık, bradikardi olarak bilinen nabız düşüklüğü ile karakterize kalp ritimlerini önlemek için kullanılır. Bradikardik ritimler, kalbin dakikada ideal kabul edilen sayıdan çok daha az atmasıyla karakterize olan ritimlerdir. Bununla birlikte, kalbin normalden daha hızlı attığı, taşikardi ritimlerini tedavi etmek için de kalp pili tedavisine başvurulabilmektedir.

Kalp Pili Takılması Nasıl Olur?

Kalp pilleri, lokal anestezi ve sedasyon teknikleri altında, steril ameliyathane koşullarında takılırlar. Bu ameliyat sırasında ilk olarak hastaya sedasyon yani derin uyku işlemi uygulanır. Sedasyon sayesinde hasta, ameliyat boyunca uyku halindedir. Sedasyon işlemi tamamlandıktan sonra ise hedef bölgeye lokal anestezi uygulanır. Lokal anestezi de dokular üzerinde gerçekleşen cerrahi işlemler sırasında hastanın ağrı ve rahatsızlık hissi duymasını önler. Bu işlemler tamamlandıktan sonra genelde göğsün üst sol veya sağ üst bölgesine özel bir cep oluşturulur. Kalp pilinin jeneratör kısmı bu bölgeye, deri altında kalacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra ise kalp pilinin elektrotları, kalbin sahip olduğu toplardamarlar yardımı ile hedef bölgelere iletilir. Böylece kalp pilleri başarılı bir şekilde takılmış olur.

Kalp Pili Ameliyatı Sonrası Kaç Gün Hastanede Kalınır?

Kalp pili ameliyatı olan hastalar genellikle 1 ile 2  gün boyunca hastanede misafir edilirler. Bu süreçte hastaların genel sağlık durumları kontrol edilir, aynı şekilde kalp pilinin ideal bir şekilde çalışıp çalışmadığı da gözlemlenir. Eğer olumsuz bir durum meydana gelmezse hasta bahsi geçen süre bazında taburcu edilir.

Kalp Pili Takılması Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kalp pili ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar yer alır:

 • Tedavi bölgesinin bakımına ve hijyenine dikkat edilmelidir.
 • Bir ila iki ay boyunca bazı kol hareketlerinden kaçınılmalıdır.
 • Kalp pili ameliyatını takip eden bir ay boyunca kalp pilinin takıldığı taraf üzerine yatılmamalıdır.
 • Kalp pili tedavisi sonrası en az 15 gün boyunca araba kullanılmamalıdır.
 • Kalp pili olan bireyler, havaalanlarında veya AVM’lerde elle arama talep etmelidir, X-ray kontrollerinden veya metal dedektörlerinden geçmemelidirler.
 • Telefon görüşmeleri, kalp pilinin bulunmadığı taraf ile yapılmalıdır.

Kalp pili tedavisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler bu şekilde özetlenebilir.

İlgili Yazılar