Kalp pilleri Ankara, kalbin düzenli olarak kasılmasını ve kalp atışlarının ideal şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, kalp bölgesine yerleştirilen medikal bir cihazdır. Kalp pili, kalbin düzenli bir şekilde kasılıp gevşemesini sağlayan özel elektronik devreler içerir. Bu devrelerde oluşan uyarımlar, ideal şartlar altında kalbin, kendi kendine oluşturduğu elektriksel sinyalleri taklit ederler. Böylece kalp atımlarının ideal sayıda, ideal kuvvette ve ideal sıklıkta gerçekleşmesini sağlarlar. Kalp pillerinin pek çok türü vardır. Genel olarak geçici kalp pilleri ve kalıcı kalp pilleri olarak sınıflandırılmaları mümkündür. Bahsi geçen kalp pilleri, bireyin sahip olduğu ritim bozukluğuna ve kalp hastalığına özel olarak seçilir, daha sonra ise güvenli bir operasyon ile kalbe yerleştirilirler. Yazımızın devamında ‘’Kalp pilleri dışarıdan belli olur mu?’’, ‘’Kalp pilleri ne işe yarar?’’, ‘’Kalp pili ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?’’ ve ‘’Kalp pili ameliyatı ne kadar sürer?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara kalp pili ameliyatı ve benzer konular hakkında detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Atila İyisoy ile iletişime geçebilirsiniz.

Kalp Pilleri Nedir?

Kalp pilleri, kalbin sağlıklı bir ritme sahip olmasını sağlayan, pacemaker olarak da bilinen medikal cihazlardır. Kalp pillerinin pek çok türü vardır. Kalp pili seçiminde, bireyin sahip olduğu ritim bozukluğunun türü, kalp pilinin hangi amaçla ve ne süreyle takılacağı gibi kriterlere dikkat edilir. Kalp pilleri sayesinde kalpte ortaya çıkabilecek anormal ritimler önlenebilir, kalbin ideal ve sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanabilir. Böylece bireyin ritim bozuklukları sebebiyle deneyimlediği şikayetler ortadan kaldırılmış, ritim bozuklukları nedeniyle meydana gelebilecek sağlık riskleri önlenmiş olur.

Kalp Pilleri Neden Takılır?

Kalp pilleri şu gibi amaçlarla takılabilir:

  • Kalbin sağlıklı bir ritme sahip olmasını sağlamak.
  • Kalbi güçlendirmek ve desteklemek.
  • Gerektiğinde anormal ritimlere müdahale etmek ve kalbin daha ideal bir ritimle kasılıp gevşemesini sağlamak.
  • Ritim bozuklukları sebebiyle ortaya çıkan hayati tehlike durumlarında, elektroşok özelliği ile kalbe müdahale etmek.

Kalp pilleri, çeşitlerine göre bahsi geçen amaçlar doğrultusunda takılabilir.

Kalp Pili Çeşitleri Nelerdir?

Kalp pili çeşitleri genel olarak iki kategori altında değerlendirilir. Bunlardan ilki geçici kalp pilleridir. Geçici kalp pillerinin 2 hafta gibi kısa bir kullanım süresi vardır. Genellikle kalıcı kalp pili ameliyatı öncesinde, hastanın ameliyata hazırlık sürecini risksiz ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için takılırlar. Bir diğer kalp pili çeşidi ise kalıcı kalp pilleridir. Kalıcı kalp pilleri de kendi aralarında DDD Kalp Pilleri, Üç Kablolu Kalp Pilleri VVİ Kalp Pilleri ve ICD Kalp Pilleri olarak farklı türlere ayrılırlar. Bahsi geçen kalp pilleri, farklı ritim bozukluğu sorunlarını tedavi etmek, oluşabilecek riskleri önlemek adına farklı fonksiyonlara sahiptirler.

Kalp Pili Dışarıdan Belli Olur Mu?

Kalp pillerinin dışarıdan fark edilmesi son derece zordur. Kalp piline ait devreler ve cihazlar, genellikle cilt altına yerleştirilirler. Böylece kalp pilinin kıyafetlere takılması veya günlük yaşam sırasında bireye zorluk çıkarması önlenmiş olur. Sağlık görevlileri, bireyin kalp piline sahip olduğunu anlayabilir ancak normal bireylerin dikkatle incelemedikleri sürece kalp pillerini fark etmesi oldukça zordur.

Kalp Pili Ne İşe Yarar?

Kalp pili, normalde kalpte sağlıklı bir şekilde oluşması beklenen elektrik sinyallerini, özel devreler yardımı ile algılar ve uyarı oluşturacak şekilde taklit eder. Böylece bireyin kalbine, ideal kabul edilen sayıda ve sıklıkta elektriksel sinyal iletilmiş olur. Bu da kalbin normal kabul edilen miktarda atmasını, ritim bozukluklarının önlenmesini ve bireyin sağlıklı bir kalbe sahip olmasını sağlar.

Kalp Pili Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Kalp pili ameliyatları genelde 40 ila 45 dakika kadar sürmektedir. Bu süre takılan kalp pilinin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Kalp pili ameliyatı olan hastalar genelde  1  ila 2  gün kadar hastanede misafir edilmektedirler. Daha sonra ise taburcu edilmeleri ve evlerine dönmeleri mümkündür.

Kalp Pili Nasıl Takılır?

Kalp pili ameliyatı, sedasyon ve lokal anestezi işlemi ile birlikte yapılır. Sedasyon işlemi, hastanın ameliyat boyunca uyku hali içerisinde olmasını sağlar. Lokal anestezi işlemi ise hastanın, ameliyat sırasında yapılan işlemler nedeniyle ağrı ve rahatsızlık duymasını önler. Ameliyat sırasında kalp pili, cilt altında oluşturulan özel bir cebe yerleştirilir. Kalp pilinin elektrotları ise kalbe ait toplardamarlar yolu ile planlanan bölgelere iletilir. Böylece kalp pili takma ameliyatı başarıyla tamamlanmış olur.

Kalp Pili Değişir Mi?

Kalıcı kalp pilleri, türlerine ve markalarına göre 6 ila 7 yıl boyunca kullanılabilirler. Daha sonra ise bataryalarının yenilenmesi gerekebilir. Doktorunuz gerek kalp pili ameliyatı öncesi gerekse de kalp pili ameliyatı sonrası süreçlerde, sizi kalp pili değişimi gibi konular hakkında detaylı olarak bilgilendirecektir.

İlgili Yazılar