Periferik Damar Anjiyoplasti (Balon ve Stent Takılması)

Periferik Damar Anjiyoplasti (Balon ve Stent Takılması)

Periferik damar anjiyoplasti, periferik damarlardaki daralmayı ve tıkanmaları gidermek için yapılan gelişmiş bir tedavidir. Kalbi besleyen damarlar koroner arter veya koroner damar olarak bilinirken, kalp dışındaki bölgelere kan taşıyan damarlar ise periferik damar olarak bilinirler. Periferik damarlar, insan vücudundaki tüm doku, organ ve uzuvların beslenebilmesi için son derece önemlidirler. Bu damarlarda, ilerleyen yaşa, yüksek kolesterole,…

Periferik Anjiyografi Ankara

Periferik Anjiyografi Ankara

Periferik anjiyografi Ankara, periferik damarların durumunu incelemek, periferik damar hastalığı gibi rahatsızlıkları teşhis etmek ve bu rahatsızlıkların ilerleme durumunu tespit etmek amacıyla yapılan uygulamadır. Arterler genel olarak iki gruba ayrılırlar. Bunlar koroner arterler ve periferik arterlerdir. Koroner arterler, kalp kasını besleyen ve kalp dokularına temiz kan taşıyan damarlardır. Periferik arterler ise kol, bacak, pelvik bölge gibi…

Koroner Balon Anjiyoplasti (Stent Tedavisi)

Koroner Balon Anjiyoplasti (Stent Tedavisi)

Koroner balon anjiyoplasti, kalbi besleyen koroner damarlarda meydana gelen daralmayı gidermek, koroner arter hastalığını tedavi etmek amacıyla yapılan uygulamadır. Koroner arterler kalp kaslarını besler, kalbin besin ve oksijen ihtiyacını giderirler. Böylece kalp sağlıklı yapısını koruyabilir ve ideal bir şekilde kan pompalama görevini sürdürebilir. Ancak bazı bireylerde yüksek kolesterol, yaşlanma, hipertansiyon ve genetik etmenler gibi sebeplerden…

Radial Anjiyografi

Radial Anjiyografi

Radial anjiyografi Ankara, klasik anjiyografi işleminin aksine kasık damarlarından değil de bilek damarlarından gerçekleştirilen, gelişmiş bir tanılama uygulamasıdır. Anjiyografi uygulaması, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve araştırma sürecinde yaygın olarak kullanılan, oldukça başarılı bir uygulamadır. Bu uygulama genellikle, kasık bölgesindeki damarlardan, kalp bölgesine ulaşılarak yapılmaktadır. Böylece kalbi besleyen damarlar incelenebilmekte, bu damarları ilgilendiren hastalıklar teşhis…

Koroner Anjiografi

Koroner Anjiografi

Koroner anjiyografi Ankara, halk arasında anjiyo olarak da bilinir, koroner arterlerin değerlendirilmesi, kalp kası ile ilgili hastalıkların araştırılması ve kalp kapaklarının incelenmesi için yapılabilir. Kalp hastalıkları gerek kalp üzerindeki etkileri gerekse de dolaşım sistemini aksatmaları sebebiyle diğer dokular üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle oldukça tehlikelidirler. Bu hastalıkların erkenden teşhis edilmesi ve tedavi çalışmalarının hızlıca başlaması bireyin…