Prof. Dr.

Atila İYİSOY

Kardiyoloji Uzmanı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Askeri Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olan Prof.Dr.Atila İyisoy, 1991-1992 yıllarında Erdek Deniz Komutanlığı Kıta Tabibi ve 1992-1994 yıllarında TCG Turgut Reis Fırkateyn Tabibi olarak mecburi hizmetini tamamlamıştır. GATA Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde 1994-1998 yıllarında ihtisasını tamamlayarak Kardiyoloji uzmanı olmuştur. Kardiyoloji uzmanı olarak 1999 yılında GATA Kardiyoloji Kliniğine atanması sonrası hemodinami laboratuvarı sorumlu hekimi olarak görev yapmıştır.

Prof.Dr.İyisoy, 2000-2001 yıllarında burslu olarak Intravascular koroner ultrason (IVUS) ve girişimsel kardiyoloji alanında çalışmak üzere Cleveland Clinic Heart Center’a gönderilmiş, Heart Center’da Prof.Dr.Murat Tuzcu ve Prof.Dr.Steven Nissen ile çalışmıştır. Türkiye’ye dönüşte GATA Kardiyoloji Kliniği Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Mart 2004 tarihinde yardımcı doçent, Nisan 2004 tarihinde de doçent ünvanını kazanmıştır.

GATA Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi olarak 2004-2013 yıllarında görev yaptıktan sonra 2013-2016 tarihlerinde GATA Kardiyoloji AD Başkanı olarak hizmet vermiştir. TSK’dan 2021 Nisan ayında emekli olarak LİV Ankara Hastanesi’nde görev yapmaya başlamıştır. LİV Hastanesi’nden de Aralık 2022 tarihinde ayrılarak özel muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Prof.Dr.İyisoy, ECFMG sertifikasına (ABD hekimlik sertifikası) da sahiptir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel kurs ve toplantılara eğitici, konuşmacı ve panelist olarak katılmıştır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 300’ün üzerinde yayın, sözlü ve sunusu mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası dergilerde Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik yapmaktadır. 

Yorumlarınız

doktorsitesi.com

Uzmanlıklar

Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği Ankara, kalp dokularının çeşitli nedenlerden dolayı zarar gördüğü, bu yüzden de görevini gerektiği gibi yerine getiremediği durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalp kaslardan, özel sinir ağlarından, damarlardan ve…
Devamı Kalp Yetmezliği

Koroner Arter Hastalığı

Koroner arter hastalığı Ankara, kalbi besleyen ve tıp dilinde koroner arter olarak bilinen damarlardaki daralma durumudur. Kalp, tartışmasız insan vücudundaki en önemli organlardan biridir. Kalbin pompaladığı kan sayesinde, beyin de…
Devamı Koroner Arter Hastalığı

Aort Koarktasyonu

Aort koarktasyonu Ankara, aort damarında doğumsal etmenler nedeniyle ortaya çıkan daralmadır. Aort isimli damar, kalpten pompalanan kanın, vücudun geri kalanına dağıtılmadan önce geçtiği ilk atardamardır. Bir yetişkinde, aorttan dakikada yaklaşık…
Devamı Aort Koarktasyonu

Aort Anevrizması

Aort anevrizması Ankara, aort damarının bölgesel bir şekilde genişlemesi ile meydana gelen kalp ve damar hastalığıdır. Kalbin kan pompalama görevi, başta kas ve damar dokuları olmak üzere, spesifik görevler üzerine…
Devamı Aort Anevrizması

Kalp Delikleri

Kalp delikleri Ankara, kalp odaları arasındaki duvarlarda meydana gelen, yerleşim bölgelerine ve büyüklüklerine göre çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen açıklıklardır. Kalbin en önemli görevi, akciğerlerde temizlenmiş olan, oksijen ve besin…
Devamı Kalp Delikleri

Hipertansiyon

Hipertansiyon Ankara, kalp tarafından pompalanan kanın, damarlarda oluşturduğu basıncın ideal seviyenin üstünde olmasıyla karakterize olan durumdur. Hipertansiyon halk arasında en sık tansiyon yüksekliği veya yüksek tansiyon olarak bilinmektedir. Akciğerlerden kalbe…
Devamı Hipertansiyon

Bayılma (Senkop)

Senkop, bireyin aniden bilincini kaybetmesi ve olduğu yere yığılmasıyla karakterize olan, halk arasında bayılma olarak da bilinen durumdur. Beyin, sahip olduğu özel dokular sayesinde bilinç ve beden kontrolü görevini yürütür…
Devamı Bayılma (Senkop)

Kardiyomiyopatiler

Kardiyomiyopati Ankara, kalbin işlevini ve kalp dokularının sağlığını olumsuz etkileyen, halk arasında kalp kası hastalıkları olarak da bilinen kalp hastalıklarıdır. Kalp, büyük oranda özel yapılı kas dokularından meydana gelir. Bu…
Devamı Kardiyomiyopatiler

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarında meydana gelen daralma veya kaçak şeklinde kapakların gerektiği gibi çalışamaması sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Kalbin belli bölgelerinde akciğerden gelen oksijen bakımından zengin kan, diğer bölgelerinde…
Devamı Kalp Kapak Hastalıkları

Periferik Anjiyografi Ankara

Periferik anjiyografi Ankara, periferik damarların durumunu incelemek, periferik damar hastalığı gibi rahatsızlıkları teşhis etmek ve bu rahatsızlıkların ilerleme durumunu tespit etmek amacıyla yapılan uygulamadır. Arterler genel olarak iki gruba ayrılırlar…
Devamı Periferik Anjiyografi Ankara

Radial Anjiyografi

Radial anjiyografi Ankara, klasik anjiyografi işleminin aksine kasık damarlarından değil de bilek damarlarından gerçekleştirilen, gelişmiş bir tanılama uygulamasıdır. Anjiyografi uygulaması, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve araştırma sürecinde yaygın olarak…
Devamı Radial Anjiyografi

Koroner Anjiografi

Koroner anjiyografi Ankara, halk arasında anjiyo olarak da bilinir, koroner arterlerin değerlendirilmesi, kalp kası ile ilgili hastalıkların araştırılması ve kalp kapaklarının incelenmesi için yapılabilir. Kalp hastalıkları gerek kalp üzerindeki etkileri…
Devamı Koroner Anjiografi

Paravalvüler Kaçak Kapama

Paravalvüler kaçak kapama Ankara, kalp kapağı tedavileri sonrasında, zaman içerisinde atılan dikişlerin gevşemesi ile meydana gelen rahatsızlığı gidermek için yapılan uygulamadır. Kalp kapakları, kalbi meydana getiren en önemli dokulardan biridir…
Devamı Paravalvüler Kaçak Kapama

Septal Alkol Ablasyonu

Septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomiyopati isimli kalp kası hastalığını tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilen, gelişmiş bir tedavi uygulamasıdır. Kalp kaslarında meydana gelen değişimler, kalp kaslarının beklenmedik bir şekilde kalınlaşmasına neden olabilir…
Devamı Septal Alkol Ablasyonu

Kardiyoversiyon (Şoklama)

Kardiyoversiyon Ankara, sağlıklı kabul edilmeyen bir ritimle çalışan kalbin, ideal bir ritme sahip olabilmesi için yapılan özel bir tedavidir. Kalp, birbirleriyle uyum içerisinde çalışarak dolaşım sisteminin işlemesini sağlayan pek çok…
Devamı Kardiyoversiyon (Şoklama)

Ventriküler Erken Vuru

Ventriküler erken vuru Ankara, kalp karıncığından çıkan fazla elektriksel uyarının, kalbin erkenden kasılmasına sebep olması durumudur. Bu durum bireyin, kalbinin art arda iki defa attığını hissetmesine neden olabilir. Kalbin belli…
Devamı Ventriküler Erken Vuru

Ventriküler Taşikardiler

Ventriküler taşikardi Ankara, kalbin alt odacıklarında yer alan anormal odakların, oluşturdukları elektriksel sinyaller sebebiyle kalbin normalden hızlı atmasına neden olan bir ritim bozukluğudur. Kalp, günün her anında düzenli olarak çalışarak…
Devamı Ventriküler Taşikardiler

Kalp Pili Çeşitleri

Kalp pili çeşitleri Ankara, sahip oldukları özellikler, devre sistemleri ve kullanım alanları gibi konularda farklılaşan, pacemaker olarak da bilinen, medikal cihazlardır. Kalp, birbirleriyle uyum içerisinde çalışan pek çok farklı dokudan…
Devamı Kalp Pili Çeşitleri

Kalp Pilleri

Kalp pilleri Ankara, kalbin düzenli olarak kasılmasını ve kalp atışlarının ideal şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, kalp bölgesine yerleştirilen medikal bir cihazdır. Kalp pili, kalbin düzenli bir şekilde kasılıp gevşemesini sağlayan…
Devamı Kalp Pilleri

Ablasyon

Ablasyon Ankara, kalp ritim bozukluklarının kalıcı bir şekilde tedavi edilmesi ve ritim bozuklukları sebebiyle doğan ömür boyu ilaç kullanım ihtiyacının ortadan kaldırılması amacıyla yapılan tedavidir. Kalbin belli bölgelerinde, kalbin ideal…
Devamı Ablasyon